^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zespół WWR

Szanowny Rodzicu!

Jeżeli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka skontaktuj się z nami.

Podpowiemy Ci jak uzyskać pomoc!!!

Wszystkie dzieci niepełnosprawne posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mają prawo do zajęć terapeutycznych z zespołem specjalistów przygotowanym do pracy z małym dzieckiem.

W naszym Przedszkolu Specjalnym każde dziecko może zostać objęte terapią w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia te obejmują terapię indywidualną i grupową (psychologiczną, logopedyczną neurologopedyczną, ogólnorozwojową, Integracji Sensorycznej i Biofeedback.)

Do zadań zespołu specjalistów pracującego z Twoim dzieckiem należy w szczególności:

ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

  1. nawiązanie współpracy z lekarzem – specjalistą prowadzącym dziecko lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji,  terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
  2. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
  3. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola.

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są bezpłatne dla dzieci zapisanych do naszej placówki. Istnieje możliwość zapisania dziecko tylko na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia te organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Podstawa prawna "wczesnego wspomagania rozwoju dziecka":

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 r. poz.1635).

 

Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.