^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

Warunki Lokalowe

Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" w Tychach – Paprocanach – dysponuje powierzchnią ponad 280m2. Przedszkole otacza zielony ogród o łącznej powierzchni 400 metrów kwadratowych, stąd nasza nazwa "Zaczarowany Ogród". W czasie letnich miesięcy dzieci spędzają w nim przyjemne chwile na wspólnych zabawach połączonych z nauką. Uczą się rozwoju życia roślin, jedzą rosnące w nim maliny i  inne owoce. Mają do dyspozycji nowoczesny plac zabaw.

Posiadamy:

 • 5 dużych sal do zajęć edukacyjnych – dziennego pobytu,
 • 4 sale do pracy zindywidualizowanej - terapeutycznej, 
 • 2 sale do terapii ruchowej, w tym integracji sensomotorycznej,
 • 3 łazienki, 
 • 3 toalety, w tym dwie przystosowane dla małych dzieci,
 • 4 szatnie,
 • 2 kuchnie, wydawalnię posiłków oraz zmywalnię naczyń,
 • 2 pomieszczenia socjalne dla pracowników,
 • pomieszczenie dla pracowników obsługi.

Nasze specjalistyczne gabinety wyposażone są w:

 • sprzęt do terapii neurologopedycznej,
 • sprzęt do terapii Biofeedback, Tomatisa, Johansena,
 • tzw. salę doświadczania świata,
 • sprzęt do terapii integracji sensorycznej,
 • pomoce do terapii pedagogicznej i behawioralnej,
 • liczne programy komputerowe wspomagające rozwój małego dziecka,
 • specjalistyczne narzędzia diagnostyczne do oceny poziomu funkcjonowania psychoruchowego dziecka,
 • zestawy do edukacji szachowej,
 • sprzęt do muzykoterapii,
 • sprzęt do zajęć komputerowych dla małych dzieci.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący w porozumieniu z Rodzicami.

Zajęcia dydaktyczne prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30 we wszystkie dni robocze.

 

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w soboty.

Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, są wyposażone w sprzęt, pomoce dydaktyczne konieczne do realizacji programu wychowania przedszkolnego i spełniają wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz przeciwpożarowe zapewniając bezpieczeństwo wszystkim dzieciom przebywającym na terenie obiektu. Obiekt jest w pełni klimatyzowany.


Grupy dzieci mało liczne, będą podzielone na oddziały w zależności od wieku i typu schorzenia dziecka. Przedszkole przeznaczone jest dla 30 dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat.

Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.