^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

O nas

Drodzy Rodzice

Nasze domowe przedszkole zostało utworzone dla małych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w związku ze zdiagnozowanymi deficytami takimi jak:

  • autyzm, w tym zespół Aspergera,
  • niepełnosprawność ruchowa w obrębie aparatu mowy – afazja,
  • niepełnosprawności w obrębie słuchu – dzieci słabosłyszące lub niesłyszące,
  • inne niepełnosprawności w tym sprzężone.

Te jednorodne deficyty pozwolą na ukierunkowanie specjalistycznej pomocy terapeutyczno – rewalidacyjnej. Mało liczne grupy około 8 osobowe (a jeden nauczyciel przypada na 3 - 4 dzieci), domowa przyjazna atmosfera, uwrażliwiony na potrzeby wychowanków personel, doświadczeni specjaliści, jak również kontakt z innymi dziećmi - pozwolą na optymalny rozwój psychofizyczny i emocjonalno-społeczny małych dzieci w klimacie bezpieczeństwa, akceptacji, poczuciu ciepła i domowej atmosfery. A w konsekwencji przygotuje dzieci do podjęcia nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, w szkole.

 


Do naszego domowego przedszkola przyjmujemy dzieci już od 2,5 do 9 roku życia.

Naszym głównym celem jest zapewnienie pełnego komfortu dzieciom dlatego też nasze Przedszkole Specjalne jest miejscem dla około 30 dzieci, zaś rodzice nie ponoszą żadnych kosztów (z wyjątkiem opłaty za pełne wyżywienie ok. 10 zł nadzień pobytu).

Nasz zespół to doświadczeni specjaliści z zakresu: wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, logopedii i neurologopedii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wspomagania rozwoju dzieci autystycznych, kinezjoterapii, pedagogiki specjalnej i rewalidacyjnej, psycholodzy i psychoterapeuci, fizjoterapeuci, instruktor szachowy z przygotowaniem pedagogicznym, muzykoterapeuta.

Nasi specjaliści to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zarówno w pracy z małymi dziećmi, jak i dziećmi z deficytami rozwojowymi. Część personelu to osoby przez wiele lat zajmujące stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych zajmujących się tworzeniem form pomocy dostosowanych do potrzeb i deficytów dzieci.

Dodatkową atrakcją naszego przedszkola jest własny ogrodzony przydomowy ogród wraz z nowoczesnym placem zabaw. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ogólnodostępny plac zabaw, do którego dojście spacerem nie przechodząc żadnej z okolicznych ulic, trwa zaledwie 2 minuty. W godzinach porannych plac ten wykorzystywany jest również przez dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego zlokalizowanego przy ulicy Paprocańskiej. Walorem usytuowania naszego domowego przedszkola jest również bliska odległość od parku i ośrodka rekreacyjnego przy jeziorze Paprocańskim. Dzielnicę tą charakteryzuje zabudowa jednorodzinna powodująca spokój i niewielki ruch samochodowy." Zdjęcia w galerii różne. 

Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.